آشنایی با داربست پارس الوند

آشنایی با داربست پارس الوند

آشنایی با داربست پارس الوند
آشنایی با داربست پارس الوند

برخی زمینه های کاری داربست پارس الوند به شرح ذیل می باشد:

– داربست نمای ساختمان

– چهارپایه چرخدار

– داربست مغازه

– داربست حفاظ

– کفراژ

و…

تلفن های مشاوره و سفارش: 09121169824 – 02122750451

Share