اجرای داربست و محاسبه قیمت ان

اجرای داربست همان داربست بندی و برپا کردن و مونتاژ کردن داربست می باشد. داربست تهران این کار را در کوتاه ترین زمان توسط پیمانکاران ماهر

و با قیمتی مناسب انجام می دهد.

هزینه های اجرای داربست در فهرست بها ایتم های مشخصی ندارد. ( البته ضریب طبقات برای پوشش ان در نظر گرفته شده است ).

هزینه های اجرای داربست فلزی به ایتم های مختلفی بستگی دارد که از جمله :

اجرای داربست
اجرای داربست و محاسبه قیمت ان

۱-ارتفاع داربست
۲-حجم داربست
۳-محل نصب داربست
۴-امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی )
۵-تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست
۶-مهاری خور داربست
۷-نوع فعالیت ( داربست زیر بتن … داربست نماسازی ) و …

به شکل عمومی هزینه های اجاره داربست ماهیانه است. (کسانی که اجاره میدهند بدون توجه به روزهای کاری شما هزینه یکماهشان را میگیرند … که جای گفت و گو دارد )

نحوه محاسبه داربست ها به صورت حجمی محاسبه می شود. یعنی با توجه متر مربع فضایی که اشغال کرده است تا ارتفاع مشخصی هزینه مشخصی دارد.

و در صورت افزایش ارتفاع به تناسب به قیمت ان افزوده میشود

 

 

Share

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *