داربست فلزی|اجزای اصلی تشکیل دهنده همه داربست ها

اجزاء داربست

 داربست‌ها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند:۱ـ کف پایه یا کفشک (به غیر از دیوار کوب، معلق، آویزان )۲ـ پایه۳ ـ تیر باربر۴ـ تیر افقی۵ ـ میله اتصال۶ ـ میله بالایی۷ ـ میله میانی۸ ـ صفحات پاخور۹ ـ حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور۱۰ ـ راه دسترسی مناسب و ایمن۱۱ ـ پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی۱۲ ـ لوله مهار۱۳ ـ بادبندهای عمودی، افقی، عرضی، طولی و مورب۱۴ ـ بالشتک (به غیر از دیوار کوب )۱۵ ـ بست و اتصالات
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *