داربست فلزی در تهران

 داربست فلزی از جمله وسایل موقتی جهت دسترسی ابزار، مصالح و کارگران جهت ساختمان سازی بوده که در ارتفاع مشغول به کار می باشند.

کارگری که در ارتفاع بیش از ۵/ ۲ متر مشغول به کار است باید به حفاظ ها و وسایل حفاظت فردی مناسب دسترسی داشته تا از خطر احتمالی سقوط در امان باشد.

استفاده از داربست ها نیز در اجرای هر گونه عملیات ساختاری از قبیل : تعمیرات، نماسازی، تخریب، تمیزکاری و رنگ آمیزی در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچند داربست ها به ساختمان بسته و مهار می شوند. اما نباید به آن ها اعتماد کرد.

در میان عوامل مختلف ایجاد حادثه همچون : فرو ریختن سازه، برق گرفتگی، برخورد با اشیاء، برخورد با وسایل و ماشین آلات، انفجار، آتش سوزی، سقوط درصد بالاتری را به خود اختصاص داده، به گونه ای که ۵/ ۵۲ درصد این حوادث را سقوط از ارتفاع تشکیل می دهد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی مسائل ایمنی  در انجام کار در ارتفاع و داربست بندی بوده که در هر فعالیت ساختمانی وجود داشته و کمتر به آن ها توجه می شود و کاهش نرخ حوادث برای کارگران داربست فلزی است.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *