داربست فلزی و لوله داربستی

عمل داربست بندی کاربردهای بسیاری دارد که بیشترین دلیل برپایی داربست جهت انجام کار در ارتفاع می باشد.بنابراین داربست بندی به دلیل اینکه زمینه ساز انجام کار در ارتفاع برای کارگران میباشد، می تواند زمینه ساز بروز حوادث شغلی نیز که مربوط به کار در ارتفاع هستند می گردد

لوله داربستی شامل لوله های افقی و عمودی است موجب حفظ تعادل داربست به صورت عمودی و افقی خواهد شد. نکته مهمی که وجود دارد نصب صحیح داربست است که اگر این امر به درستی انجام نشود ممکن است منجر به فروپاشی و درنهایت تلفات جانی و خسارات مالی خواهد شد، به این صورت توصیه می کنیم برای نصب حتما به یک متخصص عملیات را واگذار کنید زیرا فراهم نمودن یک فضای کار ایمن حق قانونی کارگران است.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *