داربست فلزی و نکات مهم در انتخاب درست آن

ملاحظات انتخاب داربست

استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سیستم درست برای کار مورد نظر است. اگر مشخصات اساسی برای کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزای ضروری در دسترس نباشد، می تواند منجر به حوادث شود. انتخاب درست داربست و اجزای مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرایط محل و کار مورد نظر است.

√ وزن کارگر، ابزارآلات، مواد، و تجهیزات حمل شده روی داربست

√ شرایط کار برای مثال، داخل، خارج، کف های سیمانی، نوع و شرایط دیوار، دسترسی به تجهیزات، تغییرات ارتفاع.

√ ارتفاع یا ارتفاع هائیکه در آن داربست نصب می شود.

√ نوع کاری که قرار است انجام گیرد نظیر کارهای بنایی، سندبلاستینگ، نقاشی، فلزکاری، تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق

√ مدت کار

√ تجربه ناظر و کارکنان یا انواع داربست های موجود

√ شرایط آب و هوایی پیش بینی شده

√ نردبان یا وسایل دسترسی به سکوی کار

√ موانع

√ ساختار ساختمان یا سازه در حال انجام کار

√ مشکلات نصب و برداشت نظیر حفاظت از سقوط فرد داربست بند یا نصاب

√ استفاده تجهیزات مکانیکی برای کمک به نصب داربست

√ شرایط پیاده روی زیر محوطه داربست

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *