داربست فلزی چه مراحل اجرایی دارد؟

داربست یک سازه چوبی یا فلزی موقتی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود. داربست ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند. ساخت داربست ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک داربست خطر تلفات جانی بسیار زیاد است. داربست های فلزی قالباً بصورت لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر وبزرگترنیز در نصب داربست کاربرد دارند. یکی از ویژگی های داربست خوب داشتن فاصله مناسب بابدنه است که معمولاً ۳۰cmاست .در بعضی مواقع نیز به دستور بنا و یا معمار و مهندسین مربوطه نسبت به نوع انجام کار در روی بدنه فاصله ها کم یا زیاد میشوند.

مراحل اجرای یک داربست فلزی :

  • تماس یا ارتباط با یک گروه پیمانکاری اجرای داربست فلزی خبره و معتبر در این زمینه.
  • بازدید گروه پیمانکار از محل نصب و بررسی شرایطی که برای نصب داربست فلزی لازم است.
  • در صورت محیا نبودن شرایط اجرای داربست فلزی، موارد را به کارفرما منتقل می‌کند تا شرایط آماده شود.
  • پس از محیا شدن شرایط نصب داربست فلزی، گروه پیمانکاری اقدام به حمل لوله‌ها به محل نصب می‌کنند.
  • پس از حمل لوله‌ها و ادوات موردنیاز برای نصب داربست، نصاب‌ها اقدام به نصب و اجرای داربست می‌کنند.
  • بازدید متخصص اجرای داربست در حین نصب و پس از اجرای آن از ایمنی آن برای استفاده کارگران اطمینان حاصل می‌شود.
  • ایجاد تغییر داربست با توجه به درخواست معمار یا کارفرما در خصوص ارتفاع یا فاصله داربست از سازه می‌تواند صورت گیرد.
  • بازدید از چگونگی کارکرد و شرایط داربست در حین عملیات‌های ساخت‌وساز توسط متخصص نصب داربست صورت می‌گیرد.
  • پس از اتمام کار می‌توان به جمع‌آوری داربست‌ها اقدام کرد.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *