داربست و انواع آن

هنگامی که کارگر بر روی زمین باشن ، فقط امکان انجام کار تا یک ارتفاع محدود را دارند. برای ایجاد شرایط ایمنی و کار در ارتفاع، تجهیزات خاصی مورد نیاز است.

حال هرچه این ارتفاع بیش تر باشد، مطمئن ارتفاع بیشتر خواهد شد. با افزایش روز افزون ساخت ساختمان های بلند، سبب شد که بشر تمایل بیشتری پیدا کرد تا از ابزارو وسایل سبک و راحت برای این کار استفاده کنند.

با این حال، نکته برای کار در ارتفاع مسائلی از قبیل ایمنی و سرعت کار است. برای کار روی داربست از تخته داربستی استفاده می شود. 

انواع مختلف داربست

 چوبی :

نوع معمولا به صورت ثابت بوده و ساخت این ها از گوب های گرد و یا نردبان های مخصوص استفاده می شود. به طور کلی هر گاه برای برپا کردن داربست، از خرک و پل موقت استفاده شود و یا برای ساخت پل , داربست ایجاد شده را چوبی می نامند.

داربستهای فلزی :

این نوع داربست، لوله های فولادی با قطر ۴۸٫۳ mm که به آن ها اصطلاحا لوله ۵ mm گفته می شود . این لوله های دارای حداقل ضخامت ۴ mm بوده و به وسیله بست های مربوطه مونتاژ می گردند.

داربست تهران.com

این داربستها از لوله هایی ساخته شده اند که دارای اندازه های متفاتی می باشد. بسته به متراژ و اندازه ساختمان لوله های کوچکتر یا بزرگتر از اندازه ۶ و۳ سانتی متری هم بکار می رود.

 

 

 

 

 معلق :

این نوع هم که به دیوارهای ساختمان تکیه دارند و در زمان هایی زمین قابل استفاده نیستن، مورد استفاده قرار می گیرند.

این نوع از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون زده و به همین جهت به آن ها داربستهای معلق یا سکوی پیش آمده گفته می شود.

 

داربست

پاسخی بگذارید