قیمت اتحادیه داربست سال۱۳۹۸

قیمت اتحادیه داربست سال ۱۳۹۸

اتحادیه آهنکاران ساختمان

درب و پنجره ساز فلزی و جوشکاری تهران

موضوع: نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال۱۳۹۸

۱-اجاره یکماه داربست های زیر از یکصد مترمربع و یا کمتر از یکماه مقطوع۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر ۲۰۰ مترمربع و با کمتر از یکماه مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع بر اساس هر مترمربع ۳۵،۰۰۰ ریال میباشد.

۳-اجاره یکماه کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۲۵،۰۰۰ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰مترمکعب۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد برآن هر مترمکعب ۲۶،۰۰۰ ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چالک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۵ طبقه یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه ۱،۲۵۰،۰۰۰ میباشد.

(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱۱ تا ۲۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه میشود.)

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲۲ یا ۳۳ مقطوع ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲۲ یا ۳۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۸- اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد برآن هر متر طول ۱،۲۵۰،۰۰۰ریال میباشد.

۹- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۱۰- اجاره یکماه زیربتن سنگین تا ۱۰۰مترمکعب ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال و مازاد برآن هر مترمکعب ۱۲۵،۰۰۰ ریال میباشد.

۱۱- اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هردیوار ۲۵،۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره * تعداد دستگیره * ارتفاع می باشد. تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد میباشد.

۱۲- محاسبه متراژ داربست بغل کارها(با مهای مجاور) از کف زمین انجام میشود.

۱۳- قیمت اتحادیه داربست سال ۱۳۹۸ فوق:

۱-۱۳- صرفا جهت شهر تهران می باشند تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰% به قیمت های فوق اضافه میگردد.)

۲-۱۳- برای ماه های بعد طبق ماه اول محاسبه میگردد.

۳-۱۳- برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت میگردد(طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن درهر ضلع طبق تعرفه اعمال میگردد.

۱۴- کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد داربست نصب شده، با نخواهد شد.

و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵- مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما میباشد.

۱۶- نحوه محاسبه کفراژ ساده طول* عرض* ارتفاع میباشد.

۱۷- نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف طول* عرض* حداکثر ارتفاع میباشد.

۱۸- فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد. چنانچه به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد در نحوه محاسبه، هر پایه ۳ متر محاسبه میگردد.

۱۹- نحوه محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد بصورت طول کار* عرض* حداقل ارتفاع ۶ متر بر منبای ریالی بند۲ محاسبه میگردد.

و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر) ۲۰% بعنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میگردد.

۲۰-نصب داربست بصورت دو دستگیره (هندریل و میدریل) به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.

قیمت اتحادیه داربست فلزی سال۱۳۹۸ را دانلود کنید.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *