نکاتی در مورد ایمنی داربست

نکات ایمنی داربست متضمن حفظ جان کارگران و افرادی که در اطراف داربست و روی آن مشغول کار می باشند است.

در اینجا در ادامه مقاله دستورالعملهای ایمنی داربست به برخی دیگر از نکات ایمنی در داربست پرداخته می شود.

نکات ایمنی داربست در هنگام داربست بندی

۱-  از انبار نمودن لوله _ بست و سایر قطعات اضافی روی سطوح کاری بدون حفاظ خودداری نمائید .

۲-   ایجاد حفاظ ایمنی (حفاظ کمر و پا) با ارتفاع ۱۱۰ cm از سطح کار پس از ایجاد سطح کار مناسب

۳-  در داربست های عریض یا مرتفع در هر ۳۰ m2 از سطح اقدام به مهار داربست به تکیه گاه نمائید. (داربست سبک)

۴-  در داربست های سنگین در هر ۱۵ m2 داربست توسط مهاربند یا لنگر به دیواره یا ستون مرتبط خواهد شد.

۵-  در محل هائیکه آلوده به روغن _ گیریس و چربی است برای جلوگیری از لیز خوردن خاک اره استفاده شود .

۶-  هرگز از تخته های آلوده به روغن استفاده نکنید خصوصاً در طبقات مرنفع .

۷-  جهت انتقال لوله به ارتفاع از بست فلزی که به یکسر لوله متصل شده با استفاده از طناب، قرقره استفاده کنید.

۸-  سایر اتصال دهنده ها را توسط ظروف مخصوص و با استفاده از قرقره قلاب و طناب به بالا منتقل نمائید.

۹-  از شوخی کردن با افراد دیگر در هنگام کار واقعاً پرهیز کنید.

نکات ایمنی داربست
رعایت نکات ایمنی داربست

۱۰-  فقط از آچار ۲۲×۲۱ دو سر رینگ (کروم وانادیم)استاندارد استفاده کنید.

۱۱-  در صورتیکه داربست در معابر عمومی قرار دارد از توری های حفاظتی در سر تا سر آن استفاده نمائید.

۱۲-  برای ادامه پله در داربست از فاصله ۸/۲ متری از پله های حفاظ دار استفاده شود  .

۱۳-  در داربست های گذرگاهی نصب حفاظ کمر و پا (هندریل) الزامیست .

۱۴-  مهره های پیچ بست فلزی را تا حد مجاز سفت کنیدkg/cm 600 یا نیروی بازوی کارگر.

۱۵-  از هر نوع آچار دیگر یا اهرم برای سفت کردن مهره ها خودداری نمائید.

۱۶-  رها کردن داربست های فلزی بصورت نیمه کاره خطر آفرین خواهد بود.

۱۷-  هنگام پیاده نمودن داربست قطعات باز شده را از ارتفاع پرتاب نکنید.

۱۸-  کلیه قطعات باز شده داربست توسط طناب و قرقره قلاب به پائینی منتقل شوند.

۱۹-  باز کردن داربست از بالا ترین نقطه جائی که کار پایان گرفته صورت می گیرد.

باز کردن داربست از پائین خطر مرگ به همراه دارد.

۲۰-  هنگام نصب داربست در مجاورت کابل های برق فشار قوی رعایت ۶ متر فاصله از هر طرف الزامیست.

۲۱-  استفاده از طناب نجات و و بستن قلاب کمر بند ایمنی به آن در هنگام نصب یا پیاده کردن داربست الزامیست .

۲۲- طناب دارای طولی برابر ۲۰ متر است که در موازات سطوح داربست به ستون یا تکیه گاه هائی محکم شده است.

۲۳-شخص به راحتی با انداختن قلاب کمربند ایمنی دور طناب مسیری برابر طول طناب را روی داربست بصورت خطی تردد نماید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
30/2019
Author Rating
41star1star1star1stargray
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *