داربست

داربست

 هنگامی که کارگر بر روی زمین باشن ، فقط امکان انجام کار تا یک ارتفاع محدود را دارند. برای ایجاد شرایط ایمنی و کار در ارتفاع، تجهیزات خاصی مورد نیاز است. حال هرچه این ارتفاع بیش تر باشد، مطمعنن ارتفاع بیشتر خواهد شد. با افزایش روز افزون ساخت ساختمان های بلند، سبب شد که بشر تمایل بیشتری پیدا کرد تا از ابزارو وسایل سبک و راحت برای این کار استفاده کنند. با این حال، نکته برای کار در ارتفاع مسائلی از قبیل ایمنی و سرعت کار است.

انواع مختلف داربست

 چوبی :

Darbasttehran.ir

این نوع معمولا به صورت ثابت بوده و ساخت این ها از گوب های گرد و یا نردبان های مخصوص استفاده می شود. به طور کلی هر گاه برای برپا کردن داربست، از خرک و پل موقت استفاده شود و یا برای ساخت پل , داربست ایجاد شده را چوبی می نامند.

 فلزی :

این نوع ، لوله های فولادی با قطر ۴۸٫۳ mm که به آن ها اصطلاحا لوله ۵ mm گفته می شود . این لوله های دارای حداقل ضخامت ۴ mm بوده و به وسیله بست های مربوطه مونتاژ می گردند.داربست تهران.com

 

 

 

 

 

 معلق :

این نوع هم که به دیوارهای ساختمان تکیه دارند و در زمان هایی زمین قابل استفاده نیستن، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون زده و به همین جهت به آن ها داربست معلق یا سکوی پیش آمده گفته می شود

داربست

پاسخی بگذارید