داربست فلزی و نکات ویژه درباره آن

یکی از پرکاربردترین تجهیزات ساختمانی و عمرانی داربست می باشد. که تقریباً در تمامی پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. که این  سازه ها در انواع و ابعاد مختلف وجود دارد. که با توجه به تعداد و انواع داربست در صنعت ساختمان نمی‌توان تعریف جامعی برای این تجهیزات ارائه داد.

Share
Read more