تعمیرات داربست

بازرسی و تعمیرات داربست باید قبل از برپا کردن و اجرای داربست صورت گیرد. زیرا داربست بندی، کار وقت گیر و دشواری می باشد.

اگر در هنگام کار روی داربست مشکلی ایجاد شود، کار به تعویق می افتد.

بازرسی و تعمیرات داربست :

  1. قبل از برپاکردن هر داربست، باید مسئول واحد مربوطه از کلیه بخشها و متعلقات داربست بازدید کند.
  2. از سالم بودن و کیفیت اجزا مورد استفاده در احداث داربست اطمینان حاصل نماید.
  3. قبل از بازرسی داربست هیچ بخشی از داربست را نباید پیاده کرد .
  4.  نباید داربست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از بخش های باقی مانده استفاده نمود.

قبل از استفاده از هر داربستی باید مسئول ذیربط، آن را دقیقاً بررسی نماید تا مطمئن شود که :

  • داربست در وضعیت پایداری است.
  • وسایلی که برای ساخت آن بکار رفته سالم است.
  • داربست برای انجام کاری که در نظر گرفته شده مناسب است.
  • تجهیزات ایمنی لازم در آن بکار رفته است.بازرسی و تعمیرات داربست

۱-اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد نباید قبل از رفع عیب و تعمیر آن ،به کارکنان اجازه کار کردن روی آن داده شود.

۲-جابجایی و انبار کردن مصالح و وسایل و ابزار کار، عبور و مرور و کارکردن روی داربست باید با احتیاط انجام شود.

همچنین از وارد کردن هر ضربه ناگهانی به داربست اجتناب شود.

۳-در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت شود تا از قرار دادن بار بیش از اندازه ، مصالح و ابزار غیر ضروری روی آن جلوگیری گردد.

۴-تا آنجا که امکان دارد،باید بار روی داربست را بطور یکنواخت توزیع نمود تا از عدم تعادل خطرناک در داربست جلوگیری بعمل آید.

۵-در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می وزد ، باید کار را تعطیل نمود تا احتیاط های لازم اتخاذ گردد.

۶-در مواردی که روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود دارد نباید اجازه کار به کارکنان داده شود .

مگر اینکه کلیه برف و بخهاروی داربست برداشته شده و سطح جایگاه کاملاً تمیز گردد.

۷-هنگامی که نیاز به نصب داربست در مجاورت خطوط نیروی برق وجود داشته باشد،باید قبلاً مراتب را به اطلاع تعمیرات برق رساند.

تا ترتیب لازم برای جلوگیری از خطرات احتمالی داده شود.

۸-هر گاه لازم شود روی داربست دستگاه بالابر نصب گردد باید بخش های متشکله داربست به دقت بازرسی شوند.

همچنین باید در صورت لزوم به مقاومت آن افزوده شود.

Summary
Review Date
Reviewed Item
17/019
Author Rating
41star1star1star1stargray
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *