حفاظت در برابر سقوط داربست

حفاظ گذاری داربست جهت ایمنی کارگرانی که روی داربست مشغول کار هستند صورت میگیرد. حفاظ گذاری داربست علاوه بر ایمنی کارگران،

مانع از سقوط ابزار و وسایل کار از روی داربست می شود.

حفاظ گذاری داربست ( حفاظت در برابر سقوط ) :

۱-هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاری که بلندی آن بیش از ۲ متر است و امکان دارد کارکنان از روی آن سقوط نمایند،

   بایستی دارای تمهیدات ایمنی با شرایط زیر باشند :

  • حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی
  • نرده بالایی به ارتفاع یک الی ۱۵/۱ متر بالای سطح جایگاه
  • نرده میانی بین سطح جایگاه و نرده بالایی در ارتفاع نیم متر الی ۶۵ سانتیمتر
  • برای جلوگیری از سُر خوردن افراد و افتادن ابزار کار و مصالح از روی جایگاه ، پاخوری در لبه باز جایگاه به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر نصب گردد.حفاظ گذاری داربست

۲-حفاظ ‌های نرده ای و پاخوری های لبه جایگاه داربست ، باید در سمت داخلی ستونهای عمودی مهار شوند.

۳-نرده ها ، پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه داربست بکار رفته اند،نباید از جای خود برداشته شوند.

مگر در زمانی و در حدی که برای ورود اشخاص و ابزار ، لازم باشد.

۴-جایگاه های داربست های معلق باید از هر طرف دارای حفاظ نرده ای و پاخور باشند.

اما اگر کار طوری باشد که نتوان حفاظ بلندتری برقرار کرد، نیازی نیست که بلندی حفاظ طرف دیوار بیش از ۷۰ سانتیمتر باشد.

۵-اگر کارگران روی سکو یا جایگاه بطور نشسته کار می کنند، گذاردن حفاظ و پاخور سوی دیوار الزامی نیست.

ولی در این حالت جایگاه بایستی دارای طناب، کابل یا زنجیرهایی باشد تا برای کارگران بصورت دستگیره محکمی باشند.

و در زمان سُر خوردن کارگر ، قابل گرفتن باشند.

۶-فاصله بین جایگاه و دیوار یا وسیله مورد کار باید تا حد امکان کم باشد.

مگر هنگامی که کارگران روی سکو بطور نشسته کار می کنند که در این حالت فاصله بین دیوار و جایگاه نباید از ۴۵ سانتیمتر بیشتر باشد.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
10/2019
Author Rating
41star1star1star1stargray
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *