داربست فلزی|آیین نامه داربست برای کارفرمایان

آیین نامه داربست برای کارفرما

در هنگام برپایی داربست کارفرما موظف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زیر که به وسیله ی مجری ذیصلاح به داربست نصب می شود، اقدامات لازم را انجام دهد:
 • نام شرکت
 • نام و نام خانوادگی مسئول فنی
 • نام و نام خانوادگی مدیر مسئول
 • تلفن تماس شرکت
 • آدرس شرکت
نگهداری و جمع‌آوری و برپایی داربست و یا هرگونه تغییر در سازه داربست باید تحت سرپرستی و نظارت شخص ذیصلاح انجام گردد. شخص ذیصلاح باید قبل از شروع کار، در زمان تعویض اجزاء و یا زمانی که در استفاده از آن وقفه طولانی افتاده است و همچنین در شرایط نامساعد جوی از محکم بودن سازه داربست، اطمینان حاصل کند. باید بر روی سطح صاف و هموار، مناسب و غیر شیبدار برپا شود و دارای تکیه گاه یا همان کفشک باشد تا از هرگونه لغزش و جابه‌جایی و نوسانات جلوگیری شود. نصب پایه ها بر روی جعبه، آجر، دریچه های آدم رو و بشکه و موارد مشابه به عنوان تکیه گاه ممنوع می باشد. بجز داربست نردبانی در همه داربست ها باید اجزای زیر وجود داشته باشد:
 • کفشک یا کف پایه (معلق، دیوارکوب، آویزان)
 • پایه
 • تیر باربر، افقی
 • میله اتصال، بالایی، میانی
 • صفحات پاخور
 • حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور
 • راه دسترسی مناسب و ایمن
 • بالشتک
 • لوله مهار
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *