داربست فلزی|اجزای اصلی تشکیل دهنده همه داربست ها

اجزاء داربست

 داربست‌ها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند: ۱ـ کف پایه یا کفشک (به غیر از دیوار کوب، معلق، آویزان ) ۲ـ پایه ۳ ـ تیر باربر ۴ـ تیر افقی ۵ ـ میله اتصال ۶ ـ میله بالایی ۷ ـ میله میانی ۸ ـ صفحات پاخور ۹ ـ حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور ۱۰ ـ راه دسترسی مناسب و ایمن ۱۱ ـ پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی ۱۲ ـ لوله مهار ۱۳ ـ بادبندهای عمودی، افقی، عرضی، طولی و مورب ۱۴ ـ بالشتک (به غیر از دیوار کوب ) ۱۵ ـ بست و اتصالات
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *