داربست فلزی|داربست های ماتریس نما

پله داربست‌ها یا داربست‌های ماتریس نما دارای کف‌، دریچه برای تردد به طبقات مختلف و جان پناه است‌. اعضای این داربست‌ها متشکل از پایه ها و مهارهای چکشی‌، بریس‌ها و عناصر مایل لوله‌ای ، شاسی‌های اصلی پلکان و پلیت‌های پاگرد بوده و با اتصالات ثابت و متحرک‌، در محل پروژپله داربست‌ها یا داربست‌های ماتریس نما دارای کف‌، دریچه برای تردد به طبقات مختلف و جان پناه است‌. اعضای این داربست‌ها متشکل از پایه ها و مهارهای چکشی‌، بریس‌ها و عناصر مایل لوله‌ای ، شاسی‌های اصلی پلکان و پلیت‌های پاگرد بوده و با اتصالات ثابت و متحرک‌، در محل پروژه نصب شده و در هر ارتفاعی امنیت جانی استفاده کنندگان را تامین می‌سازد .

نصب داربست‌های ماتریس نما در کارگاه و تعبیه آن به سازه اصلی توسط نیروی متخصص انجام می‌پذیرد نصب شده و در هر ارتفاعی امنیت جانی استفاده کنندگان را تامین می‌سازد .

 

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *