داربست فلزی|فروش لوله داربستی

اصطلاحات رایج در لوله داربست:

• بیس پلیت: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود (بین خاک ولوله استاندارد).
• بای لنس: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی داربست.
• برد: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و…بکار می روند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.
• بورد بیر اینترمدیت ترانزوم: لوله ای است که در فاصله بین ladder برای تقویت سکو های کار نصب می شود.
• بریس: لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته می شوند و ساختمان داربست را محکم نگه می دارند.
• باتلرز: لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و در مقابل داربست برای تقویت آن به کار می رود.
• استاندارد: لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار می رود.
• لجر: لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری می کند و مانند ساپورتی برای ترانزوم ها عمل می کنند همانند brace.
• ترانزوم: لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می کند این لوله بین ledger قرار گرفته و سکوی کار را درست می کند.
• نید ترانزوم: ترانزومی که از داربست بیرون آمده باشد … .
• لیفت: مجموعه ای است از لجرها وترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین می کنند.
• نود پوینت: محل اتصال ترانزوم، لجر واستانداردها به یکدیگر را گویند.
• کاستور: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست بکار می رود.
• توی برد کلیپ: گیره نگه دارنده قرنیز.
• کوپلر: بستی است که که برای اتصال وبستن دو لوله به یکدیگر در داربست بکار می رود که به دو نوع هستند ,حامل بار وغیر حامل بار.
• گارد ریل: لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود. (معمولا در ارتفاع ۹۱ و۴۷ سانتیمتری از کف محل کار)
• هوپ آیرون: تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست می بندند که از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.
• اکسز پلت فرم: سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.
• پانچئون: لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت و یا زمین نمی فرستد.
• راکر: لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست بکار می رود.
• اسکاف تگ: اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود ونشان می دهد که داربست در هفته گذشته مورد بررسی قرارگرفته است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (قرمز داربست نا ایمن است).
• اسلیو کوپلر: قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل می نماید(همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر).
• سول پلیت: تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود و فشار وارده را توزیع می کند در زمینهای سست و شل کاربرد زیادی دارد.( بین زمین وبیس پلیت قرار می گیرد)
• اسپیگات جوین پین: بستی که در آخر داربست بسته میشود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر.
• استوپ اند: گارد ریلی است که در انتهای داربست برای جداکردن قسمت بدون تخته بکار می رود و نیز جلوگیری از سقوط افراد.
• تای: لوله ای که برای بستن داربست به یک لنگر بکار می رود.
• تو برد: (قرنیز) تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار واشیا به کار می رود.
• یونیت بیم: به منظور ساخت شبکه ای از بیم های ترکیب شده به داربست

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *