داربست فلزی ستاره ای چگونه داربستی است؟

داربست تیپ ستاره ای وسیله ای است سریع، دقیق و اقتصادی برای کفراژبندی زیر سقف ها و دال های بتنی و داربست نمای ساختمان

در این سیستم نیازی به پیچ و مهره نبوده و با ضربه چکش قطعات به یکدیگر قفل می شوند. با افزایش و یا کاهش مهارهای افقی و جابجایی پایه های عمودی، می توان داربست ها را برای ارتفاعات مختلف و تحمل بارهای متفاوت تنظیم نمود.

در این سیستم بستن داربست برای ارتفاع و با اشکال خاص امکان پذیر است و به عبارت دیگر این سیستم قابل ترکیب با داربست های سنتی نیز می باشد.

داربست ستاره ای از چه اجزائی تشکیل شده است؟

به طور کلی می توان گفت اجزای همه داربست ها تا حدودی شبیه به هم می باشد:

پایه داربست
کفشک یا پاشنه داربست
مغزی داربست
پین داربست
مهار داربست
پایه جک با قابلیت تنظیم
سرجک یا پیچ تنظیم

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *