داربست فلزی و اتصالات آن

اتصالات داربست و متعلقات عبارتند از :

بست زوجی: این بست وسیله اتصال لوله های عرضی به لوله های عمودی است. بست گردان : از دو بست مجزا تشکیل شده است که با پرچ شدن به یکدیگر، امکان چرخش ان ها وجود دارد.به وسیله این بست دو لوله را میتوان با هر زاویه ای به یکدیگر وصل کرد. بست لوله های افقی : این بست دو لوله افقی را تحت زاویه ۹۰ درجه به یکدیگر وصل میکند. میله شکافدار اتصال : برای طویل کردن دو لوله داربست به کار می رود. پایه قابل تنظیم : به جداره ی داخلی پایین لوله متصل می شود و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می شود. صفحه زیرستون : صفحه مربع شکل پایه داری است که برای توزیع بار از قسمت تحتانی ستون بر روی تکیه گاه مورد استفاده قرار می گیرد.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *