داربست فلزی و اجاره آن در تهران

مزایای اجاره داربست در مقایسه با خرید وجود داردهنگامی که داربست های خود را اجاره می کنید، شرکت داربست ها را به محل مورد نیاز حمل می کند و داربست ها را برای شما نصب و برش می دهداگر شما داربست را خریداری کنید، باید واجد شرایط نصب و تخلیه داربست همراه با برنامه های مختلف ایمنی در محل باشیدداربست های اجاره نیز به مراتب ارزان تر از خرید داربست هستند، به ویژه اگر این پروژه کوتاه مدت با سه ماه یا کمتر باشداین هزینه ها نه تنها شامل داربست ها می شود، بلکه حمل و نگهداری داربست است که می تواند قیمت های خرید داربست را به شدت افزایش دهدعلاوه بر این، داربست اجاره گزینه ای بهتر است اگر ساختار به شکل عجیب شکل گرفته باشد یا داربست های سفارشی به دلیل پیچیدگی پروژه مورد نیاز استهمچنین توصیه می شود در صورتی که ارتفاع پروژه بیش از شش متر باشد بهتر است داربست را اجاره کنید.

از سوی دیگر، برخی از مزایای به دست آوردن داربست وجود دارداجاره داربست معمولا بین یک هفته و یک ماه است، بنابراین به طور معمول برخی از هزینه های هدر می رود زیرا پروژه در جایی بین اجاره نامه شما به پایان خواهد رسیددر صورت نیاز به داربست اضافی در طی پروژه، باید منتظر بمانید که داربست اضافی به دست می آید که به پول و زمان هدر رفته نیز منتهی می شود.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *