داربست فلزی و اجاره داربست در تهران

۱٫ صفحاتی از جنس چوب یا فلز که داربست روی آن قرار می‌گیرد ( Base and Sole Plate)

۲٫ لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار می‌گیرد (Pol or Standard)

۳٫ تخته‌هایی که در داربست مورداستفاده قرار می‌گیرد (Plank)

۴٫انواع بست ها (Coupler)

۵٫اتصال بین لوله (Sleeve)

۶٫ حفاظ‌ها (Guards)

۷٫ تابلوی وضعیت ایمنی داربست (Scafftag)

۸٫ قرنیز (Teo board)

۹٫ نردبان (Ladder)

۱۰٫ مهار (Brace)

۱۱٫ لوله افقی که از خم شدن استاندارد جلوگیری می‌کند (Ladger)

۱۲٫ لوله‌ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می‌کند (Transom)

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *