داربست فلزی و انواع روشهای ایمنی کار در ارتفاع

داربست تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز است که برای دسترسی ایمن و آسان به محل‌های کار بالاتر از ۲ متر از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌اجزای داربست صفحاتی از جنس چوب / فلز هستند که داربست روی آن قرار می‌گیرد. ‌برای این که کاربر بداند که داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید است یا خیر، از اتیکت استفاده می‌شود. این اتیکت در مقابل گرما، نور آفتاب، رطوبت و باران مقاوم است و توسط ماژیک‌های مخصوصی روی آن نوشته می شود. اتیکت سبز یعنی داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید است. این اتیکت توسط ناظر داربست‌بندی به داربست آویزان می‌شود. اتیکت باید در محل ورود افراد به داربست باید کاملاً مشخص باشد.

انواع روشهای ایمنی کار در ارتفاع:

  • سامانه محدود کننده
  • سامانه متوقف کننده
  • دسترسی با طناب
  • فاصله ایمن
  • لنیارد
  • استفاده از کمربند ایمنی
  • استفاده از هارنس
  • شوک گیر
  • استفاده از انواع طناب و طناب تکیه گاهی
  • و…

سامانه محدود کننده سامانه ای است که از سقوط افراد از ارتفاع جلوگیری می‌کند و به دو شکل عمومی مثل نرده حفاظتی و فردی که شامل لنیارد و کمربند، نقطه اتصال، هارنس کاربرد دارد. سامانه متوقف کننده سامانه ای است که با به کارگیری از تجهیزات مناسب، در صورت سقوط با جذب انرژی از سقوط منجر به کاهش جراحات و صدمات وارد شده به شخصی که از ارتفاع سقوط کرده است، می شود.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *