داربست فلزی و انواع نصب آن

داربست ها ابزاری برای حفظ نگهداری کارکنان و مصالح در ارتفاع می باشد که نصب آن انواع مختلفی دارد و باید برای نصب لوله داربست از افراد باتجربه و آموزش دیده استفاده شود. نصب داربستها شامل ۶ نوع میباشد.

 یک: انواع نصب لوله داربست نما که قالب یک متری و قالب دو متری در این رده قرار می‌گیرد.

 دو: نصب لوله داربست کفراژ که شامل کفراژ پایدارکننده نما ، کفراژ زیر بتن ، کفراژ حفاظ ، کفراژ مسقف کننده برای انبار، هیئت و مراسم ها ، ایستگاه صلواتی ، کفراژ جای علامت و دسته های عزاداری و کفراژ برای کار سقف در این رده قرار میگیرد.

 سوم: نصب لوله داربست چهارپایه که شامل داربست داکت چال آسانسور ، چهار پایه پاسیو تا ابعاد ۳ در ۴ باشد.  چهار پایه چرخدار و بدون چرخ متحرک و طاق نصرت در این رده قرار می گیرد.

 چهار:  نصب لوله داربست بنر و دیوار که شامل قاب تبلیغاتی بنر تک پایه و قاب تبلیغاتی دو پایه ، دیواری تزیینی جهت اعیاد و مراسم ها در این رده قرار می گیرد.

پنجم:  نصب لوله داربست راه پله کارگاهی که با کف پله ساخته شده و با کف پله دو لوله در این دسته قرار می گیرد.

شش:  نصب های متفرقه و به سفارش، داربست تکیه گاه جرثقیل دستی برای بالا کشیدن اجسام سنگین،  داربست نگهدارنده ماشین که برای جوایز فروشگاه ها بر روی آن است و داربست پایه هوایی برای تابلوها در طبقات مرتفع.

نصب لوله داربست امری بسیار مهم بوده و میبایست توسط افراد ماهر صورت گیرد. اکثر نکاتی که می بایست در مورد نصب داربست ها رعایت شود،  مربوط به دو مورد پایداری و ایمنی می باشد. که برای نصب در هر نوع ستون ها باید روی یک پایه محکم و ترجیحا روی صفحات زیر ستون قرار میگیرد. فاصله در میان لوله های زیر تخته ای به ضخامت تخته های مورد استفاده بستگی دارد.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *