داربست فلزی و ضرورت استفاده از آن

داربست های فلزی لوله ای :

  1. داربست های فلزی باید از متریال مناسبی مانند لوله های فولادی یا فلز مشابهی که استقامتی نظیر فولاد دارد ساخته شوند.
  2. استحکام کافی برای تحمل باری را که باید تحمل کنند داشته باشند و با ضریب اطمینان ۴ برابر ظرفیت بارگذاری طراحی شوند.
  3. تمام قطعات عمودی و افقی داربست های فلزی لوله ای باید بطور مطمئن به یکدیگر متصل شوند.
  4. داربست های فلزی نباید در نزدیکی و در بالای مناطقی که خطر خطوط و تجهیزات برق دار وجود دارد برپا شوند و در هر صورت باید فاصله ایمنی آنها حفظ شود.
  5. لوله هایی که در داربست فلزی بکار می روند باید کاملاً مستقیم بوده و عاری از زنگ زدگی ، خوردگی خمیدگی و سایرمعایب مشابه باشند.
  6. سرهای انتهایی لوله های فلزی باید صاف باشند تا درافزایش ارتفاع داربست، محل اتکا و اتصال کاملاً روی یکدیگر قرار گیرند.
  7. لوله های مورد استفاده در داربست باید به اندازه کافی بلند و با مقاومت مناسب برای باری که می بایست تحمل کنند ساخته شوند و در هیچ موردی قطر خارجی آنها کمتر از ۵ سانتیمتر نباشد.

ضرورت استفاده از داربست و مسئولیت ها :

            برای کلیه مواردی که نمی توان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور مطمئن کاری را انجام داد ، بایستی داربست های مناسب و کافی احداث گردد.

            مسئولیت برپاکردن ، پیاده کردن و هرگونه تغییرات اساسی در داربست با سرپرست اداره ذیربط بوده و هرگونه اقدامی در این مورد ، باید فقط تحت مدیریت و نظارت وی و حتی المقدور به وسیله کارکنانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام شود.

 

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *