داربست فلزی و موارد مهم داربست بندی

موارد مهم در داربست‌بندی

 • پایه‌های عمودی داربست یا همان لوله‌های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم معمولاً ۲ متر است.
 • داربست خوب، داربستی است که‌ تمامی پایه‌های استاندارد آن ‌در یک خط مستقیم است.
 • بست‌های با زاویه قائم، برای اتصال لوله‌های داربست در حالت عمود بکار می‌روند. اکثر بار قابل قبول برای این بست‌ها ۳/۶ کیلو نیوتن است.
 • لدجر‌ لوله‌های افقی هستند که برای استوار ماندن لوله‌های عمودی برای تحمل بهتر بکار می‌رود. همچنین برای جلوگیری از خم شدن لوله‌های افقی (ترانزوم) هم بکار می‌رود.
 • بست‌های PUT LOG COUPLER یا بست تخته برای اتصال ترانزوم و لجر بکار برده می‌شوند.
 • ‌ترانزوم، لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب می‌کند. این لوله از عرض لجر عبور کرده و محل کار را می‌سازد.
 • پین اتصال ‌قطعه‌ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • لوله اتصال ‌برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بریس ‌‌یا همان لوله‌های مهاری به شکل ضربدری به داربست زده می‌شوند تا مقاومت داربست بیشتر شود.
 • ‌بست‌های گردان برای استفاده در زاویه‌های مختلف استفاده می‌شوند.
 • بست‌ها عموماً از نظر جنس در دو نوع چدنی و فرج هستند.
 • بست‌ها باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل و روغن نگهداری شوند.
 • پله‌ها بهترین وسیله برای دسترسی ایمن به بالای سکو هستند.
 • به ازای هر ۲ متر ارتفاع، بین ۶-۷ پله در نظر گرفته می‌شود.
 • پله‌ها مبادی ورودی داربست بوده و علایم هشدار دهنده در آنجا جهت رویت همگان نصب می‌شوند.
 • در شیب‌های ملایم و بنا به ضرورت گاهی به جای پله‌ها از سطح شیبدار استفاده می‌شود.
 • پله‌ها در سازه‌های دایمی بطور عمود بوده و از ارتفاع ۲ متر به بالا دارای پشت بند هستند.
 • اگردر روی پله از تخته برای عبور و مرور بهتر استفاده می‌کنید حتماً آنرا با سیم محکم ببندید.
 • تخته‌های داربست روی سکو و پاگردها را پوشانده و در دو انتها دارای لب بند یا تسمه فلزی هستند.
 • نردبان‌ها در اشکال مختلف ساخته می‌شوند و کاربردهای متفاوت دارند.
 • حتما قبل از کار از تمام اجزای نردبان بازرسی شود و برای کارهای برقی از نوع عایق آن استفاده شود.
 • از نردبان‌های چوبی و کوتاه برای کار استفاده نکنید.
 • بالا و پایین نردبان را به جای محکم ببندید.
 • موقع بالا و پایین رفتن حتما صورت شما رو به نردبان باشد.
 • ‌استفاده از قطعات معیوب و یا شکسته، خمیده و خراب در داربست ممنوع است.
 • لوله‌های داربست از جنس فلز بوده و بسیار محکم و مقاوم می‌باشند.
 • ‌استفاده از لوله‌های خم شده، برش داده شده توسط حرارت ممنوع است.
 • مراقب باشید انتهای لوله شکاف و بریدگی نداشته باشد.
 • از اتصال لوله‌ها در حالت‌های افقی وعمودی داربست بوجود می‌آید.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *