داربست فلزی و نصب آن

داربست یک سازه چوبی فلزی موقت است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت و تعمیر ساختمان ها و دیگر سازه ها به کار میرود. داربست ها که از میله های فلزی و چوبی ساخته می شود. و گاه به عنوان تکیه گاه برای بخشی دیگر سازه ها هم استفاده می‌شود. لوله داربست که همان لوله صنعتی می باشد. که هیچ گونه  سیالی داخل آن جا به جا نمیشود.  و تحت هیچ گونه تست آب یا گاز قرار نگرفته است. لوله داربست فقط کاربرد صنعتی داد و در صنایع و سازهای مختلف استفاده می شود. لوله های داربست در  سایزهای مختلف تولید می شود‌ که متداولترین آن نمری ۵ می باشد. و همچنین  این لوله ها در ضخامتهای مختلف تولید می‌شود که بیشترین ضخامت آن از لوله داربستی سایز ۱۱/۲  اینچ استفاده میشود. همچنین می‌توان به ۲ و۲/۵ میلیمتری نیز اشاره کرد. داربست های فلزی غالبا به صورت لوله های  ۶ متری و ۳ متری و قالب و بست  تشکیل میشوند. ولی چون ساختمان‌ها در متراژهای مختلفی ساخته شده‌اند لوله هایی با متراژ های کوچکتر و بزرگتر در نصب داربست ها کاربرد دارد. پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارد. که حداکثر فاصله آنها از دو متر می باشد. بستها با زاویه قائمه برای اتصال لوله های داربستی در حالت عمود به کار می رود. LEDGER به لوله های افقی در طول داربست گفته میشود .که این لوله های افقی برای استوار ماندن لوله های عمودی برای تحمل بهتر به کار میرود. همچنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی ، TRANSON که به لوله های در عرض داربست گفته میشود. به کار میرود .  ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب می‌کند. این لوله از عرض لجر عبور کرده و محل کار را می سازد. joint pain پین های اتصال قطعه ای است که برای اتصال دو لوله استفاده می شود.  SLEEVE  COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به یکدیگر استفاده می‌شود. لوله داربست از جنس فلز بوده و بسیار محکم و مقاوم می باشد. قطر بیرونی لوله ها ۴۸/۳ میلیمتر است ضخامت اسمی ۴ میلیمتری استفاده شده است.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *