داربست فلزی و نکات فنی نصب آن

نصب آسان داربست ها و بالا رفتن سرعت کار در ساخت و ساز یکی از دلایل مهم استفاده از داربست بندی در کارهای ساختمانی می باشد.نصب داربست نیز کار آسانی است که بدون نیاز به متخصصان نصب داربست هم انجام خواهد شد

نکات فنی در نصب داربست:

۱- فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از ۲ متر تجاوز کند.

۲- پهنای جایگاه کار نباید از ۵۰سانتی متر کمتر باشد.

۳- فواصل بین پایه های عمودی نباید از ۱٫۸ متر برای کارهای سنگین و ۲٫۳ متر برای کارهای سبک بیشتر باشد.

۴- تیر های افقی باید حداقل تا ۳ پایه عمودی ادامه داشته باشند و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل گردند.

۵- ضخامت الوار مورد استفاده برای جایگاه کاری از ۵ سانتی متر کمتر نباشد.

۶- عرض هر کدام از الوارها از ۲۵سانتیمتر کمتر نباشد.

۷- الوارها نباید دارای ترک و گره بوده ونیز تاب خورده و پوسیده باشند .

۸- نردهای حفاظتی ( guard rails) یا گارد ریل ها با نامهای میانی و بالایی در ارتفاع ۵۵ و ۱۱۰ سانتی متر بالاتر از سکوی کار ار لوله داربست نصب شوند. حفاظ باید در انتها یا طول مسیر پرتگاهها ایجاد شود.

۹- هر سکوی کار باید حداقل ۲ تخته داشته باشد الوار مورد استفاده به اندازه ۳۰ سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله داشته باشد و با سیم های گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر محکم بسته شوند ( به دلیل لنگر نکردن و لیز نخوردن از روی تخته )

۱۰- بین تخته های سکوی کاری نباید بیش از ۵/۲ سانتی متر فاصله باشد . فاصله در صورتی قابل قبول است که برای انجام کار به آن نیاز داشته باشیم.

۱۱- داربست علاوه بر وزن خود توانایی تحمل ۴ برابر وزن مورد نظر را داشته باشد.

۱۲- لوله ها و بستهای داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی ۳٫۴۸ میلیمتر و ضخامت بیرونی ۴ میلیمتر باشند.

۱۳- جهت جلوگیری از سقوط ابزار ، وسایل و مصالح باید لبه های پاگیر یا قرنیز (لبه آستانه)در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع حداقل ۳ سانتی متر نصب شود. این کار را می توان با استفاده از یک عدد لوله داربست انجام داد .

۱۴- پایه های شیبداری که برای افزایش مقاومت و استحکام داربست مورد استفاده قرار می گیرد در ارتفاع ۱به ۴ نصب شده باشد یعنی به ازای هر ۴ متر ارتفاع ا متر به عقب کشیده شود.

۱۵- لوله های داربست نباید روی زمین قرار داده شوند بلکه از پدها یا ورق های فلزی زیر داربست جهت استحکام داربست استفاده شود پدها یا ورق های فلزی زیر داربست باید در عرض ۵/۲۲ سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر تهیه و استفاده شود.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *