داربست فلزی چه راههای دسترسی دارد؟

راه دسترسی:

© داربست بایستی راه ایمن برای تمام طبقات داشته باشد موقعیکه سطح داربست از زمین بیشتر از ۶/۰ متر بالاتر یا پائین تر از نقطه ای از مسیر باشد، نردبانهای سیار، نردبانهای قلاب دار، نردبانهای قابل بهم پیوستن، برجهای پله دار (داربستیکه دارای پله و برج مانند)، راه پله نوع نردبانی (از قبیل نردبانهای ایستاده)، پلکانها، راههای عبور مرور، تمام راههای پیش ساخته داربست یا راه مستقیم از داربست دیگری، سازه، یا وسایل مشابه بایستی برای بالا رفتن پرسنل استفاده گردد.

© حداقل پهنای نصب بایستی ۳۰۰ میلی متر باشد.

© زاویه پلکان نصب شده از افق بایستی بین ۶۰-۴۰ درجه باشد.

© برای جلوگیری از لیز خوردن ، نردبانها بایستی بسته شوند.

© برای نصب نردبانها بین سکوهای داربست بایستی از بستهای مخصوص استفاده شود.

ساپورت داربست:

  • ساپورتهای داربست ۳ نوع هستند: افقی، عمودی، مورب.
  • نسبت بین ارتفاع و عرض (پایه ) داربست بایستی ۴ به ۱ باشد: (برای نمونه ارتفاع ۸ متر باشد، عرض آن بایستی ۲ متر باشد)
  • ساپورتهای داربست بایستی افراد را در مقابل لغزیدن و واژگون شدن محافظت کنند.
  • ساپورتهای داربست بطور مثال اگر لوله باشد بایستی مقدار تحمل و زنی آن محاسبه شود.
  • دیرکهای ساپورت داربست، پایه ها، تیرهای عمودی و چهارچوب ها بایستی بر روی زمینی که به اندازه کافی مقاوم باشد بنا شود (برای نمونه : بر روی بتون و … )
  • سطحی که بعنوان پی برای داربست در نظر گرفته شده بایستی انعطاف ناپذیر ، بی عیب و توانائی تحمل وزن داربست را بدون نشت یا تغییر مکان را داشته باشد.
  • اشیاء لرزان و نا مطمئن نبایستی برای ساپورت داربست یا زیر سازی بکار برده شوند.
  • دیرکهائیکه بعنوان ساپورت داربست بکار برده شده اند. پایه ها ، تیرهای عمودی ، چهار چوبها بایستی شاقول شده و محکم بسته شده باشند تا بطور پیوسته محافظت بکنند و تغییر مکان ندهند.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *