داربست فلزی چه مراحل اجرایی دارد؟

 داربست یک سازه چوبی یا فلزی موقتی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود. داربست ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند. ساخت داربست ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک داربست خطر تلفات جانی بسیار زیاد است.

مراحل اجرای یک داربست فلزی

۱٫تماس یا ارتباط با یک گروه پیمانکاری اجرای داربست فلزی خبره و معتبر در این زمینه.
۲٫بازدید گروه پیمانکار از محل نصب و بررسی شرایطی که برای نصب داربست فلزی لازم است.
۳٫در صورت مهیا نبودن شرایط اجرای داربست فلزی، موارد را به کارفرما منتقل می‌کند تا شرایط آماده شود.
۴٫پس از مهیا شدن شرایط نصب داربست فلزی، گروه پیمانکاری اقدام به حمل لوله‌ها به محل نصب می‌کنند.
۵٫پس از حمل لوله‌ها و ادوات موردنیاز برای نصب داربست، نصاب‌ها اقدام به نصب و اجرای داربست می‌کنند.
۶٫بازدید متخصص اجرای داربست در حین نصب و پس از اجرای آن از ایمنی آن برای استفاده کارگران اطمینان حاصل
می‌شود.
۷٫ایجاد تغییر داربست با توجه به درخواست معمار یا کارفرما در خصوص ارتفاع یا فاصله داربست از سازه می‌تواند صورت
گیرد.
۸٫بازدید از چگونگی کارکرد و شرایط داربست در حین عملیات‌های ساخت‌وساز توسط متخصص نصب داربست صورت
می‌گیرد.
پس از اتمام کار می‌توان به جمع‌آوری داربست‌ها اقدام کرد

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *