داربست فلزی چگونه قالبی دارد؟

داربست فلزی تشکیل شده از لوله های ۶ متری از از جنس آهن. بست چهارپیچ. اتصال.بست تک پیچ.بست دو پیچ. بست گردون لوله ۶متری و لوله هایی در اندازه هایه کوچکتر که در کارهای مختلف به کار می روند.معمولا وزن لوله هایه ۶ متری نو از ۱۴کیلو تا۱۷کیلو ۳۰۰ میباشد.

قالب داربست :

تشکیل شده از یک لوله یک متری داربست و ۲عدد بست چهارپیچ که دو لوله عمودی را به هم وصل میکنه تا معمار یا بنا بتونه تخته بنایی رویه اون بندازه و کار کنه.
هنگام بستن داربست باید زمانی که پایه به صورت عمودی برداشته میشه فاصله پایه تا پایه بعدی کمتر از ۲مترو۸۰سانتیمتر باشد بخاطر ایمنی کار زمانی که تخته انداخته میشه و دو یا سه نفر رویه هر تخته کار میکنن تخته شکم نده و یه موقع دچار شکستگی بشه.

در زمان نصب داربست، داربست قالب دومتری و زمانی که پایه هایه عمودی از ساختمان یک متر فاصله میگیره در ارتفاعات بالا بغیر از اینکه داربست در طبقات مختلف به دیوارهایه پنجره دار حایل یا به قول داربت بندا مهار میشه زمانی که ارتاف بالاتر از ۱۸متر میره معمولا و حتما باید پشت داربست اصلی یه داربست نگهدارنده نصب بشه که زمانی که احیانا کار گران ساختمان به هر نحوی این مهارها را باز کنند اون داربستی که هم ارتفاع با داربست اصلی پشتش بسته میشه داربست نگهداره و مانع از سقوط داربست بشه که به اون نوع داربست بستن مسگن داربست کفراژ.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *