داربست فلزی کنسولی و کاربرد آن

داربست فقط یک سازه موقت فلزی و یا چوبی است که برای حمایت از سازه اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در داربست های بازویی، موارد ایمنی توسط زنجیره‌ای از سر ستون‌ها پشتیبانی می شوند و سر ستون ها از طریق سوراخ‌هایی به دیوار متصل می شوند. این یک نوع داربست “تک فریم” است.

در نوع دیگری، سر ستون ها از طریق سوراخ‌هایی داخل کف‌ها قرار داده می شوند واین نوع داربست، داربست های دوبله گفته می‌شود. هنگام ساخت داربست های کنسولی، باید مراقب بود. معمولا در شرایط زیر داربست‌های کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرند:

هنگامی که قسمت بالای دیوار در حال ساخت است

هنگامی که زمین نزدیک به دیوار و آزاد است

هنگامی که زمین نمی‌تواند استانداردها را بر آورده سازد.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *