دستورالعملهای ایمنی در داربست

دستورالعملهای ایمنی در داربست شامل مواردی است که باید هنگام داربست بندی و کار با داربست رعایت کرد.

ایجاد داربست های فلزی برای دستیابی افراد به یک محیط ایمن جهت انجام کار صورت می گیرد.دستورالعملهای ایمنی در داربست

بنابراین رعایت قوانین ایمنی در این حرفه به مراتب شدید تر از سایر حرفه ها بایستی صورت گیرد.

کلیه افرادی که مسئولیت اجرای داربست های فلزی را بعهده دارندباید با ایمنی و قوانین آن آشنا  شوند.

افراد باید مهارت لازم را داشته باشند و از نظر جسمی و روانی سالم باشند تا از عهده انجام کار در ارتفاع به خوبی بر آیند.

دستورالعملهای ایمنی در داربست راباید جدی گرفت زیرا ایمنی داربست با جان افراد ارتباط تنگاتنگ دارد.

چنانچه داربست ایمنی کافی نداشته باشد باید منتظر اتفاقات ناگواری بود.

دستورالعملهای ایمنی در داربست

۱- قبل از اقدام به نصب هر نوع داربست بررسی و مطالعه کلیه جوانب محدوده عملیات از هر نظر الزامیست .دستورالعملهای ایمنی در داربست

۲- ایمنی کردن محیط کار از قبیل قطع جریان برق_ توقف ماشین آلات یا نصب کارت ایمنی روی تجهیز.

۳-  تبادل نظر با مشتری یا متقاضی برای آشنائی با فعالیتی که برای آن داربست نیاز است.

۴-انتخاب ابزار و وسایل سالم با توجه به نیاز تجهیزات هر داربست و انتقال آن به محل کار و به اندازه کافی.

۵-  حمل لوله _ اتصالات و سایر تجهیزات توسط کامیون مخصوص که دارای حداقل

۲۰/۶ متر طول محل بارگیری دارد .

۶- نصب نوارهای هشداردهنده پیرامون محدوده عملیاتی و الصاق تابلوهای مخصوص داربست .

۷-  سطوحی که پایه داربست روی آن نصب میشود باید در صورت نرم یا شنی بودن آن از تخته های استاندارد در زیر کفشک استفاده شود .

در سطوحی که بتونی یا موزائیک وجود دارد کفشک کافیست .

۸- در سطحی که چوبست از قطعات چوبی یا صفحات فلزی و در سطوح کاشی یا سرامیک از لاستیک و تخته استفاده شود.

۹-  استفاده از تراز_ شاقول برای گونیا ساختن بنای داربست .

۱۰- فاصله اولین کلاف از سطح زمین یا کفشک حداقل ۳۰ سانتی متر و در گذرگاههای عابرین ۷۰/۲ متر.

۱۱-فواصل بین پایه ها از یکدیگر در طول و عمق داربست به نوع آن بستگی دارد و از ۱۰/۱ تا ۹۰/۱ متر متغیر است.دستورالعملهای ایمنی در داربست

۱۵- اختلاف ارتفاع طبقات از یکدیگر (فاصله هر کلاف) مطابق استاندارد m 80/1 = H.

۱۶- جهت بالا رفتن ساختن پله های مخصوص با استفاده از لوله های ۸۰ cm و رعایت فاصله ۳۰ cm برای هر پله.

۱۷-  برای ارتفاع داربست در هر طبقه از تخته های استاندارد به ابعاد ۴ cm ضخامت و ۲۵ cmعرض و در طول های از ۱ متر تا حداکثر ۴ متر استفاده شود.

۱۸-  تخته ها با توجه به نوع داربست حتماً روی لوله افقی بالائی قرار گیرد زیرا مقاومت در این نقاط ۲ برابر است.

۱۹-  فاصله دو سر تخته از تکیه گاه یا نشیمن (لوله های عمقی یا افقی نباید کمتر از ۲۰ سانتی متر به طرف بیرون باشد).

۲۰- در صورت استفاده مداوم از تخته ها آن ها را توسط بست یا لوله به داربست محکم کنید (خطر واژگون شدن تخته).

۲۱-  از بکار بردن میخ به منظور تحکیم تخته های سطح کا جداً خودداری نمائید.

۲۲-  جهت جلوگیری از انحراف یا سقوط داربست از لوله های ضربدری روی داربست استفاده کنید.

زیرا این لوله ها که بادگیر نامیده می شوند مقاومت داربست را زیاد خواهند کرد .

 

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *