شناخت داربست

داربست ساختار موقتی است که شامل ۱ یا چند جایگاه اجرایی ، اتصالات و تکیه گاه می باشد . از این ابزار برای اجرای هر گونه عملیات مانند تعمیرات ، نما سازی ، تمیز کاری ، رنگ آمیزی و حفظ و نگهداری کارکنان و مصالح در ارتفاعات استفاده می کنند.

بنابراین برای انجام دادن کارهایی با ارتفاع بیش از ۲ متر از سطح زمین از داربست استفاده می شود.

نکات ایمنی که در استفاده از نردبان باید رعایت کرد :

  • برای بالا رفتن از نردبان باید قانون سه نقطه اتکا را رعایت کرده و از دست و پای همگن استفاده کنید.
  • پایه نردبان با سطح افق باید زاویه ۷۵ درجه داشته باشد.
  • فاصله بین پله های نردبان باید ۳۰ سانتی متر باشد.
  • روی جایگاه داربست و سطح کاری ، استفاده کردن از نردبان ممنوع می باشد.
  • نردبان ها باید از محل اتصالات بالاتر باشند و نباید به نوک داربست متصل باشند.
  • یک مسیر دسترسی به ازای هر ۱۰ متر افقی باید ایجاد کرد.داربست

نکات مهم در زمینه نصب داربست

باید لبه های پاگیر یا قرنیز در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع حداقل ۳ سانتی متر نصب کنند تا از سقوط ابزار ، وسایل و مصالح جلوگیری شود.

این کار را با استفاده از یک عدد لوله انجام داد . بست ها از جنس چدن نباید باشند.

برای افزایش مقاومت و استحکام از پایه های شیب دار استفاده می کنند که این پایه ها در ارتفاع ۱ به ۴ نصب می شوند.

از پدها یا ورق های فلزی زیر داربست برای استحکام لوله های آن استفاده می کنند.

اندازه عرض این پدها ۲۲٫۵ سانتی متر با ضخامت ۴ سانتی متر می باشد.

زمانی که می خواهید داربست را برپا کنید باید از مسئولین مربوطه اجازه آن را بگیرید.

در انباری که دارای سقف می باشد اتصالات و لوله های داربست نگهداری می شود.

زمانی که این اتصالات از انبار خارج می شود باید مورد بازرسی کیفی قرار گیرند.

جنس ستونهای فلزی گیره ها ، پیچ های مخصوص تنظیم پایه فلزی و پین های اتصال که مورد استفاده قرار می گیرد از نوع فولاد آبدیده یا فشرده است

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *