ظرفیت عملی داربست

ظرفیت عملی داربست مربوط به مقاومت و آستانه تحمل تجهیزات داربست مانند تخته های زیرپایی و لوله داربست و…می باشد.

مثلا تخته های زیرپایی باید تحمل وزن کارگران و ابزار و جابجایی آنها را داشته باشند.ظرفیت عملی داربست

همچنین باید تا حدی مقاوم باشد که بتوان ابزار و تجهیزات دیگر را روی آن جابجا کرد.

در اینجا توضیحاتی در موزد ظرفیت عملی اجرای داربست بیان می کنیم.

ظرفیت عملی داربست شامل موارد زیر می باشد:

داربست ها و اجزای آن باید وزن خودشان را و حداقل چهار برابر حداکثر بار اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند.

( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است).

√ هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت ۶ برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و عیب باشد.

√ الوارهای حامل باید حداقل تحمل ۱۵۰۰ پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.

اتصالات و وزنهای تعادل برا ی توازن داربستهای معلق قابل تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

ظرفیت عملی داربست
ظرفیت عملی اجرای داربست
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *