قیمت اتحادیه داربست تهران ۹۶

قیمت اتحادیه داربست تهران ۹۶

لازم به ذکر است قیمت ها بر اساس ریال و برای مدت یک ماه ارائه شده است.

ردیف شرح مبلغ به ریال
۱ اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ اجاره داربست فلزی ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ بالای ۲۰۰ مترمربع به ازائ هر متر اضافی ۲۸٫۰۰۰
۴ اجاره کفراژ تا ۲۰۰ متر مکعب ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ کفراژ بالای ۲۰۰ متر مکعب به ازائ هر متر اضافی ۲۰٫۰۰۰
۶ کفراژ مسقف تا ۲۰۰ متر مکعب ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ کفراژ مسقف بالای ۲۰۰ متر مکعب به ازای هر متر اضافی ۲۱٫۰۰۰
۸ چال آسانسور تا ۱۵ متر یا ۵ طبقه ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ اجاره داربست داخل آسانسوربالای ۱۵ متر ارتفاع  به ازائ هر متر اضافی ۳۳۰٫۰۰۰
۱۰ اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد ۳در۳ در۶ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۱ اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت تا طول ۶ متر ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ به ازای هر متر طول طاق نصرت اضافی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ هر عدد بنر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ کفراژ زیربتنی تا ۱۰۰ متر مکعب ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ به ازائ هر متر مکعب اضافی بالای ۱۰۰ متر زیربتنی ۱۰۰٫۰۰۰

نکته۱:محاسبه متراز داربست روی بام های مجاور به این نحو میباشد که از کف خیابان محاسبه می گردد.

نکته۲:قیمت های اتحادیه داربست صرفا جهت شهر تهران است.

نکته۳:نرخ اجاره داربست اتحادیه جهت ماههای بعد مطابق ماه اول میباشد.

نکته۴:نرخ ورودی های داربست برای زیر ۱۰۰ متر وبرای زیر ۲۰۰ مترا برای هر ضلع جداگانه محاسبه میگردد.

حتی اگر داربست جهت های مختلف هم زمان نصب گردد.

نکته۵:اجاره هر ماه ابتدای همان ماه دریافت میگردد و چنانچه تا زمان باز شدن داربست هزینه اجاره ها تسویه نشده باشد داربست باز نخواهد شد.

و هزینه ماههای اضافی به عهده کارفرما میباشد.

نکته۶:مسئولیت نگهداری داربست از بدو ورود تا انتها به عهده کارفرما میباشد.

نکته۷:نحوه محاسبه متراژ داربست :

  • ارتفاع داربست کفراژ برابر حداکثر ارتفاع داربست میباشد.
  • چنانچه به هر دلیل فاصله پایه های داربست کمتر از ۳ متر باشد در محاسبه همان ۳ متر در نظر گرفته میشود.
  • چنانچه داربست با دو دسگیره اجرا گردد مبلغ ۲۰ درصد  به هزینه اضافه میشود.

 

Share