داربست فلزی|ویژگیهای لازم برای شغل داربست بندی

بستن داربست به یکی از مشاغل ضروری دنیای امروز درآمده است.

سطح سواد افرادی که این شغل را انتخاب می کنند، باید حداقل تا پایان دروه دبیرستان باشد، ضمن اینکه داشتن دو یا چند سال تجربه کاری در این زمینه نیز برای احراز این شغل لازم است، البته این به آن معنا نیست که افرادی که دارای سواد کمتر یا حتی بیشتری هستند، نمی توانند این شغل را انتخاب کنند، بلکه این سطح، حداقل سوادی است که برای احراز این شغل مناسب است، اگرچه تجربه و سابقه کاری می تواند کم کاری در زمینه سواد را پوشش داده و جبران کند.

همچنین از آنجایی که بستن داربست ارتباط مستقیمی با شغل نجاری داشته و بیشتر افرادی که این شغل را دارند در پیشه نجاری نیز فعالیت داشته اند، لازم است برای انتخاب این شغل، دوره های کارآموزی چندساله را پیش نجاران نیز بگذرانند تا تجربه و مهارت لازم جهت بستن داربست را کسب کنند.

از طرفی یکی دیگر از شرایط احراز این شغل، داشتن نیروی بدنی کافی است، چراکه شغل مذکور نیاز به ایستادن یا نشستن های مداوم دارد و افرادی که این شغل را انتخاب می کنند، باید توانایی لازم برای انجام آن داشته باشند، از طرفی داشتن مهارت های سازمانی و توانایی در حل مسئله ها نیز برای ارائه یک داربست دقیق که طبق اصول مهندسی باشد، ضروری است که البته این مهارت در دوره های کارآموزی و شاگردی در کنار استادان این حرفه به دست می آید.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *