چرا کیفیت اجزا داربست اهمیت دارد؟

کیفیت اجزا داربست در هنگام داربست بندی و اجرای داربست باید مدنظر باشدکه دارای کیفیت مناسبی باشند.

اگر کیفیت اجزا در حد مطلوبی نباشد خطرات و نا امنی های زیادی جان کارگران و افراد را تهدید میکند.

مسئولیت برپاکردن ، پیاده کردن و هرگونه تغییرات اساسی در داربست با سرپرست اداره ذیربط می باشد.

و هرگونه اقدامی ، باید فقط تحت مدیریت و نظارت وی و حتی المقدور به وسیله کارکنانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام شود.

کیفیت اجزا داربست :

۱-اجزا داربست و کلیه وسایلی که در آن بکار می رود باید از مصالح مناسب و مرغوب، طوری طراحی، ساخته و آماده شود.

بطوری که واجد شرایط ایمنی کار برای کارکنان بوده و توانایی پذیرش بارها و فشارهای وارده را داشته باشند.

۲-تخته ها و الوارهائی که در احداث داربست به کار می رود باید عاری از هر گونه عیب باشد.

همچنین باید بدون گره ، پوسته ، کرم خوردگی و پوسیدگی باشد. و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ترک خوردگی آنها اتخاذ شود.

۳-کلیه وسایلی که برای ساخت داربست ها به کار می روند، باید در شرایط خوبی در انبار نگهداری و از وسایل و مواد نا مناسب جدا شوند.

کارگرانی که روی داربست کار می کنند در معرض خطرات زیر هستند :

  • سقوط از ارتفاع به علت لیز خوردن  ،دسترسی ناایمن و کم بودن حفاظ سقوطکیفیت اجزا داربست
  • سقوط ابزار و تجهیزات از بالا
  • برق گرفتگی از خطوط نیروی بالا سری
  • فروپاشیدن داربست به علت ناپایداری یا بار زیاد
  • تخته بندی نامناسب                                                                                    

  استحکام و برپایی داربست :

۱-داربست ها بایستی با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداکثر بارگذاری طراحی شوند.

۲-برای برپاکردن داربست باید وسایل کافی فراهم و بکار گرفته شود.

۳-هر داربستی باید بطور مناسب و کافی در فاصله های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان یا وسایل مجاور مهار شود.

۴-پایه های داربست باید بطور مطمئن و محکم مهار شده باشند تا مانع نوسان ، جابجایی و لغزیدن داربست گردد.

۵-نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، لوله های فاضلاب، بلوک های غیر متصل، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن استفاده شود.

۶-قسمت های فلزی داربست نباید ترک خوردگی ، زنگ زدگی یا عیوب دیگری داشته باشند که به استحکام آنها زیانی وارد سازد.

۷-داربست ها باید در وضعیت خوبی نگهداری شوند و هر یک از بخش های آنها باید طوری متصل، جا افتاده و مهار شوند.

بطوری که در صورت استفاده طولانی از داربست ، جابجا نشوند.

برای جلوگیری از خطر سقوط احتمالی مصالح ساختمانی یا ابزار کار باید اقدامات احتیاطی زیر به عمل آید:

  • نصب توری یا سرپوش مناسب در طبقات زیرین
  • نصب پاخوری ۱۵ سانتیمتری در لبه جایگاه

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
25/2019
Author Rating
41star1star1star1stargray
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *